Notice: unserialize(): Error at offset 3997 of 4085 bytes in /home/danapha/domains/danapha.com/public_html/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php on line 194
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_en' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_en' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Notice (8): unserialize() [<a href='http://php.net/function.unserialize'>function.unserialize</a>]: Error at offset 4066 of 4085 bytes [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 194]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/danapha/domains/danapha.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:795) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 459]
Danh sách sản phẩm từ A-Z
See the list A-Z LIST Search

A / R / / B / 0 / G / C / D / Q / E / F / H / I / L / M / N / O / P / S / T / V / X /

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.