Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
CHOLESTIN

CHOLESTIN

Treatment of hypercholesterolemia

Learn more
COLITIS

COLITIS

Treatment of acute and chronic colitis that caused by Bacillary dysentery, parasitic amoeba.

Learn more
DANOSPAN

DANOSPAN

Help relieve coughs and loosen mucus and phlegm

Learn more
Diep Ha Chau

Diep Ha Chau

A adjunctive drug for treatment of hepatitis, pharyngal pain, furuncle, small boils round the mou...

Learn more
DUONG TAM AN THAN (sugar coated tablet)

DUONG TAM AN THAN (sugar coated tablet)

Insomnia due to anxious, exceeding work, palpitation

Learn more

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.