Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
TADIMAX

TADIMAX

Benign prostatic hyperplasia, fibroids

Learn more
TERKUMIN

TERKUMIN

Treatment of elevated liver enzymes

Learn more
VG-5

VG-5

Elevated SGPT, SGOT; declined liver function

Learn more
VIXOLIS

VIXOLIS

Treatment of chronic sinusitis; Sneezing, nasal congestion, ...

Learn more
1234>>

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.