Thông tin cổ đông / Tư vấn

Công văn công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng từ ngày 1/1/2019

01/01/2019

Nội dung:

- Miễn nhiễm bà Nguyễn Thị Vạn Thọ kể từ ngày 1/1/2019

- Bổ nhiệm ông Lê Minh Huy giữ chức vụ Kế Toán Trưởng từ ngày 1/1/2019

Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.