Thông tin cổ đông / Tư vấn

Điều lệ tổ chức và hoạt động - Công ty Cổ phần Dược Danapha

15/06/2018
Quý vị cổ đông vui lòng xem thông tin  tại đây.

 

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.