Thông tin cổ đông / Tư vấn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - 14/9/2018

11/09/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 115.000 cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: thỏa thuận

- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 14/9/2018 đến 05/10/2018

Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.