Thông tin cổ đông / Tư vấn

Thông báo thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2018

21/12/2018

Nội dung:

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược Danapha thông báo đến quý cổ đông:

- Quyền thực hiện: Nhận cổ tức đợt 1/2018

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/12/2018

- Ngày thực hiện quyền: Quý I/2019

Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây

 

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.