Thông tin cổ đông / Tư vấn

Thông báo thực hiện quyền - 08/5/2018

08/05/2018

Hội Đồng quản trị Công ty CP Dược Danapha trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Nhận cổ tức Đợt 2 năm 2017.

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.