Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vi' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_vi' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danapha_prod_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danapha_prod_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danapha_prod_menu_links' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danapha_prod_menu_links' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/danapha/domains/danapha.com/public_html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:795) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 459]
Thông báo cổ đông
Thông tin cổ đông / Thông báo cổ đông

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 328]