Tin tức / Hoạt động Danapha

Công ty CP Dược Danapha đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/06/2020


Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
 

Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Thăng Bình - Tổng Giám Đốc


Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động của Danapha trong năm 2020. Bên cạnh đó, Đại hội tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soátCác thành viên Đoàn chủ tịch phát biểu, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông


Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua các nội dung: Dự án nhà máy CNC Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang phát hành của Công ty CP Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020, báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 với tỷ lệ nhất trí gần 100% từ các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp. Điều này thể hiện sự đồng lòng, niềm tin của các cổ đông đối với công ty.


 

Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội
 

Xem thêm báo cáo thường niên của Công ty CP Dược Danapha tại đây.

 

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.