Tin tức / Hoạt động Danapha

DANAPHA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CBCNV 2022

06/04/2022

       Chiều nay, ngày 06/04/2022, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần dược Danapha đã tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022 cho toàn thể CBCNV công ty nhằm trang bị kiến thức, huấn luyện kỹ năng để CBCNV Danapha chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh.
       Danapha luôn nhận thức tầm quan trọng của việc huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động, Công ty đã thực hiện tốt các tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động (BHLĐ), mạng lưới an toàn vệ sinh viên, trang bị BHLĐ cá nhân phù hợp với từng vị trí công việc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; đo kiểm hệ số ô nhiễm, tiếng ồn, bức xạ môi trường lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV...


Ông Đỗ Văn Hòa - Phó Giám Đốc Nhân sự Danapha phát biểu


       Đây là khóa huấn luyện được tổ chức thường kỳ hàng năm, nhằm trang bị cho CBCNV những nội dung hết sức cơ bản và thiết thực: Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất; các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm việc hoặc vận hành trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ; kỹ thuật an toàn lao động, kỹ thuật sơ cứu bạn đầu....


Ông Nguyễn Văn Bình - Giảng viên - Công ty Huấn luyện An toàn 3


       Buổi học đã diễn ra với không khí sôi nổi, thông qua khóa huấn luyện ATVSLĐ đã giúp CBCNV Danapha nắm vững các quy định pháp luật, những quy định mới nhất liên quan đến công tác ATVSLĐ, nhằm nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện nhằm chủ động ngăn ngừa và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại Danapha trong thời gian đến.


CBCNV Danapha tham gia thảo luận tại khóa học 

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.