Tin tức / Hoạt động Danapha

Danapha tổ chức huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động năm 2019

13/12/2019Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giúp cho người lao động có thể chủ động nhận biết được các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong khi làm việc cũng như đưa ra các biện pháp  phòng ngừa trong quá trình sản xuất và vận hành các thiết bị.
                          

                   Phần giới thiệu của Ls.Lê Ngọc Tâm - Công ty CP kiểm định an toàn quốc tế AIGA

Nội dung huấn luyện:
- Chính sách về luật ATLĐ, VSLĐ
- Tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và SXKD
- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong SX và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
- Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động.
- Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu Tai nạn lao động (TNLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp, ...

                                        

                           

                           

Nội dung huấn luyện bám sát thực tiễn môi trường làm việc tại Danapha: từ quy trình làm việc với những máy móc, thiết bị đang được áp dụng tại công ty đến những yếu tố dễ phát sinh nguy hiểm, các biện pháp đề phòng cũng như xử lý tình huống tai nạn có thể xảy ra trong quá trình lao động.

                    

                                          CBNCV tham gia làm bài tổng kết cuối buổi

Danapha luôn luôn chú trọng và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc đảm bảo ATVSLĐ để có một môi trường làm việc, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động an tâm khi làm việc, góp phần nâng cao nâng suất, hiệu quả trong lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.