Tin tức / Hoạt động nghiên cứu

Sản phẩm Vitamin K1 (10mg/1ml và 1mg/1ml)

03/01/2014

Sản phẩm Vitamin K1 (10mg/1ml và 1mg/1ml)

Đây là một giải pháp kỹ thuật có tính mới và sáng tạo. Bởi vì đối với các thuốc tiêm dạng nhũ tương (Emultion injection) như Vitamin K1, phương pháp kinh điển là bào chế trong môi trường vô khuẩn, không thấy các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài ...

Một số thành quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu & phát triển

03/01/2014

Một số thành quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu & phát triển

Từ 2000 đến nay, đội ngủ cán bộ nghiên cứu của Danapha đã chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Cấp Bộ, Cấp Viện, Cấp Thành phố) và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước. Kết quả của các nghiên...

Đôi nét về Trung Tâm Nghiên cứu & Phát triển

17/07/2013

Đôi nét về Trung Tâm Nghiên cứu & Phát triển

Nghiên cứu và triển khai (Research & Development) là một bộ phận không thể thiếu đối với các doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm. Hoạt động Nghiên cứu - Triển khai có vị trí quan trọng trong các Doanh nghiệp sản...

12345>>

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.