Danapha tự hào là doanh nghiệp 

Sở hữu nhà máy sản xuất thuốc đông dược hiện đại, hoàn toàn độc lập, khép kín và đạt chuẩn GMP-WHO đầu tiên của Việt Nam

NHÓM THUỐC ĐÔNG DƯỢC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP-WHO