Giới thiệu / Giá trị cốt lõi

1. Tôn trọng

Con người là yếu tố trọng tâm quyết định thành công của Danapha. CBNV luôn cố gắng không chỉ để hiểu mà còn hợp quan điểm, cởi mở và góp ý xây dựng lẫn nhau.

2. Chất lượng

Chất lượng là yếu tố quan trọng trong công việc của mọi đồng nghiệp và tất cả các giá trị của Danapha. Triết lý kinh doanh của Danapha đưọc xây dựng nhằm đạt được những kết quả chất lượng cao vượt ngoài mong đợi của khách hàng.

3. Chú trọng khách hàng

Cam kết sâu sắc trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng và luôn tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

4. Tinh thần tập thể

Chúng ta dều biết rằng để một công ty thành công thì cần có một tập thể đoàn kết và thể hiện một tinh thần đồng đội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

5. Chuyên nghiệp

Thương hiệu Danapha sẽ được khách hàng, đối tác đánh giá nhìn nhận thông qua hình ảnh đẹp của Danapha, tinh thần chính xác, hiệu quả trong công việc cùng với một thái độ đúng đắn với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.

 

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.