Thông tin cổ đông / Tư vấn

Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Của Người nội bộ- Dược Phẩm Danson

09/08/2023

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.