Thông tin cổ đông / Tư vấn

Thông Báo Về Việc Chi Trả Cổ Tức Năm 2022

15/08/2023

Chi tiết xin vui lòng xem tin bên dưới:

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.