Tin tức / Hoạt động Danapha

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

05/07/2024

Hôm nay, thứ sáu ngày 05/07/2024 Công ty Cổ phần Dược Danapha đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2024 thành công tốt đẹp.

Tham dự đại hội có đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty cùng đại diện các cổ đông của Công ty CP Dược Danapha có tên trong “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bất thường năm 2024 của Đại hội đồng Cổ đông” đã được Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam VSDC được chốt ngày 13/06/2024.

Sau khi nghe toàn bộ báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và Ban điều hành cùng các nội dung khác của Đại hội, Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Ban Tổ chức tiến hành giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, và Ban Kiểm phiếu)

(Thay mặt Ban Điều hành, Ông Lê Thăng Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội)

(Các Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bất thường năm 2024)

(Ông Ngô Xuân Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả bỏ phiếu)

(Ông Đỗ Văn Hòa, Giám Đốc Nhân sự, kiêm Thư ký Hội Đồng Quản trị đọc Toàn văn Đại Hội và Nghị Quyết Đại hội)

(Ông Stefan Bojinov - Chủ tịch HĐQT (ngoài cùng bên trái) và ông Lê Thăng Bình - Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng bà Lưu Quỳnh Mai – thành viên Ban Kiểm soát)

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, Danapha cam kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra ở mức cao nhất, tạo tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu trong tương lai.

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.