Products / Thuốc đông dược
See the list A-Z LIST Search
B COMPLEX C

B COMPLEX C

Prevention and treatment of vitamin deficiency symptoms

Learn more
 DIABEAT

DIABEAT

Helping to decrease the blood glucose, maintain the stable blood glucose level.

Learn more
GASMIN

GASMIN

Support the treatment of gastric and duodenal ulcer

Learn more
VITAMIN B COMPLEX

VITAMIN B COMPLEX

Prophylaxis for Vitamin B deficiency

Learn more
<< >>

Products

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.