News / Danapha's Activities

Danapha - On the Top 500 firms with the highest profits in Vietnam

06/11/2019

Danapha - On the Top 500 firms with the highest profits in Vietnam

On 6th November, Vietnam Report and VietnamNet annouced the list of Profit500 – the top 500 firms with the highest profits in Vietnam.

Danapha held “Cinema day” for kids on International Children’s Day

01/06/2019

Danapha held “Cinema day” for kids on International Children’s Day

On 31st May, for the Internation Children’s Day, Danapha held “Cinema day for kids of staff at Galaxy cinema Danang.

Danapha held Annual General Meeting of Shareholders 2019

17/05/2019

Danapha held Annual General Meeting of Shareholders 2019

On 17th May, 2019, Danapha held the Annual General Meeting of Shareholders 2019 at Danapha’s meeting room.

Danapha held Annual General Meeting of Shareholders 2018

02/05/2018

Danapha held Annual General Meeting of Shareholders 2018

On 28th April, 2018, Danapha held the Annual General Meeting of Shareholders 2018 at Danapha’s meeting room. Attending this meeting are Danapha’s Board of Directors (BOD), Supervisory Board , Board of Management (BOM) as well as most of Danapha sh...

Danapha was ranked in Top 500 Fastest growing enterprises 2018

24/04/2018

Danapha was ranked in Top 500 Fastest growing enterprises 2018

Last 18th April, Danapha attended The 2018 Fast500 Ranking Ceremony hold at the Vietnam National Convention Center, Hanoi.

<< 12345

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.