Health Care / Health tips

Cholestin - Treatment of hypercholesterolemia

20/02/2017

Cholestin - Treatment of hypercholesterolemia

Cholestin is prepared from 3 medicinal herbs including: Radix Archyranthis bidentatae, Rhizoma curcumae longae, Rutin. Cholestin is indicated for treat hypercholesterolemia, prevent of arteriosclerosis, hypertension and supportive treatment of obe...

Revmaton - Treatment for Rheumatoid Arthritis

20/02/2017

Revmaton - Treatment for Rheumatoid Arthritis

Revmaton is prepared from 15 natural medicinal herbs and indicated for Rheumatoid Arthritis patients.

VG5 - Natural Solution for hepatitis

20/02/2017

VG5 - Natural Solution for hepatitis

VG5 is indicated for patients with elevated SGPT, SGOT and used as a treatment for decreased liver function

Colitis - Treatment of acute and chronic colitis

20/02/2017

Colitis - Treatment of acute and chronic colitis

Colitis is indicated for acute and chronic colitis that caused by Bacillary dysentery, parasitic amoeba

Bai Thach - 3 in 1 solution for kidney stone

17/02/2017

Bai Thach - 3 in 1 solution for kidney stone

Bai Thach brings patients the 3 in 1 solution for kidney stone

<< 12345

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.