Recruitment / Recruitment

KẾ TOÁN TRƯỞNG

27/12/2022

Mô tả công việc chính:
Tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát, đôn đốc mọi nhân viên trong Phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chức năng của Phòng Tài Chính - Kế Toán. Cụ thể là:
- Tổ chức công tác tài chính, kế toán tại Công ty
- Quản lý hoạt động thu/chi tại Công ty
- Xây dựng vận hành hệ thống kế toán quản trị
- Quản trị công tác kế toán, tài chính
- Soát xét các nghiệp vụ kinh tế
- Tham mưu, tư vấn
Đề xuất các giải pháp cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong nâng cao hiệu quả các lợi ích kinh tế trong hoạt động điều hành, tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình nội bộ của Công ty, và pháp luật có liên quan đến thuế, kế toán trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và/hoặc độc lập theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kế toán.

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
• Có chứng chỉ Kế toán trưởng
• Có chứng chỉ CPA/ACCA/CFA/CIMA là một ưu thế
• Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Nắm vững kiến thức về công tác quản lý, quản trị và điều hành, Có tư duy logic, hệ thống, chiến lược tốt
• Thành thạo các phần mềm quản lý, Có tầm nhìn dài hạn và kỹ năng phân tích,
• Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

*Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
 - Thư ứng tuyển
 - Sơ yếu lý lịch (xác nhận địa phương trong vòng 6 tháng)
 - Thông tin ứng viên (theo mẫu tải tại đây)
 - Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 6 tháng)
 - Chứng minh nhân dân (Công chứng)
 - Bằng tốt nghiệp & bảng điểm (công chứng)
 - Ảnh 4x6 (02 ảnh)
*Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ:        Phòng Nhân sự - 02363 713087
- Địa chỉ:                    Công ty Cổ phần Dược Danapha
                                    253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
- Email:                      hrdanapha@gmail.com
- Website:                  www.danapha.com


*Hạn cuối nhận hồ sơ:     31/01/2023
Công ty chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ.

CONFIRMATION
1. If you are a health professional, this is a summarized medicine administration guide. Please check the instruction card for full details
2. If you are a consumer, please contact your doctor or pharmacist.