Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức

Sản phẩm nổi bật

Đối tác của chúng tôi

DS GROUP
VETPROM
DKSH Việt Nam
DAP
MEDICO
INDICO
HADICO
KIM ĐÔ
TIÊN TIẾN
PHARMACITY
FPT LONG CHÂU

Phân phối

UKRAINE AZERBAIJAN
ARMENIA ESTONIA
BELARUS GRUZIA
LATVIA KAZAKHSTAN
LITVA KYRGYZSTAN
MOLDOVA UZBEKISTAN
RUSSIA TAJIKISTAN
TURKMENISTAN VIETNAM

XÁC NHẬN THÔNG TIN
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế: Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc: Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.